• IC Journal

افت شدید محبوبیت ترامپ در آخرین نظر سنجی ها و سکوت رسانه های فارسی زبان

بر اساس نظرسنجی های جدید محبوبیت ترامپ بعد از انتشار گزارش مولر با کاهش شدید به حدود ۳۷% درصد رسیده. نتایج نظر سنجی های جدید نشان میدهد که حدود ۵۷% از رأی دهندگان با عملکرد ترامپ در کاخ سفید مخالف هستند.


با وجود انتشار گسترده خبر این نظر سنجی ها در رسانه های جهان، اکثر رسانه های فارسی زبان خارج از ایران درباره نتایج این نظر سنجی ها سکوت کرده اند.  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)