• IC Journal

نخستین رای‌گیری از راه دور مجلس کانادا همراه با دست‌انداز

نخستین رای‌گیری از راه دور مجلس کانادا انجام شد. البته این اتفاق تاریخی با ایراد‌های فنی، وقفه‌های طولانی و ظاهر شدن فرزندان نمایندگان و در یک مورد سگ خانواده در پس زمینه همراه بود.

به گزارش ژورنال ایرانیان کانادا، رای‌گیری در خصوص اصلاحیه‌ای بود که حزب بلوک کبکوا نسبت به اصلاحیه حزب محافظه‌کار درباره سخنرانی نخست‌وزیر پیشنهاد کرده بود.

این رای‌گیری در حالت معمول حدود 15 دقیقه زمان می‌برد، اما این بار این فرآیند 2 ساعت طول کشید. در نهایت این اصلاحیه رای نیاورد و یکی از نمایندگان حزب بلوک کبکوا به دلیل سردرگمی در رای‌دهی ویدیو کنفرانسی، به اشتباه به اصلاحیه حزب خود رای منفی داد.

از ابتدای فرآیند رای‌گیری، مشکلات فنی از سوی شرکت مایکروسافت کار را در حدود 40 دقیقه به تاخیر انداخت. تنها تعداد اندکی از نمایندگان حضور فیزیکی در مجلس داشتند و بقیه نمایندگان از نقاط دور دست به‌صورت ویدیو کنفرانس و در فرآیندی کند و طاقت‌فرسا رای خود را اعلام کردند.

منبع: گلوبال‌نیوز Photo: Leafsfan67

  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)