• IC Journal

مقایسه خبر رسانی بی بی سی فارسی با رسانه های انگلیسی زبان درباره خبر استعفای ماموران پلیس بوفالو

روز گذشته خبری منتشر شد که تمامی افسران یگانه ویژه پلیس بوفالو برای حمایت از دو نفر از همکاران خود که به علت هل دادن مرد سالمندی در جریان اعتراضات تعلیق شده بودند استعفا دادند. از آنجا که ویدئو برخورد خشن ماموران پلیس بوفالو با این مرد به طور گسترده در رسانه های مجازی منتشر شده بود خبر استعفاء یگان ویژه نیز بازتاب رسانه ای زیادی داشت. اما خبر رسانی بی بی سی فارسی درباره این موضوع بسیار عجیب بود. در اینجا خبر رسانی بی بی سی فارسی درباره این گزارش را با روش خبر رسانی بی بی سی جهانی و تعدادی دیگر از شبکه های انگلیسی زبان مقایسه میکنیم.

تیتر بی بی سی فارسی: مرگ جورج فلوید؛ همه افسران یگان ضدشورش بوفالو استعفاء دادند.


تیتر بی بی سی جهانی: یگان ضدشورش بوفالو برای حمایت از دو افسری که مردی را هل دادند استعفا دادند.


در گزارش های رسانه های دیگر انگلیسی زبان نیز به علت استعفای افسران یگان ضدشورش بوفالو که موضوع اصلی این خبر است در تیتر گزارش اشاره شده است. پوشش این خبر به زبان انگلیسی در سایر رسانه ها از جمله رویترز و حتی بخش انگلیسی صدای آمریکا را در تصویر زیر ببینید.

حتی در متن منتشر شده در توییتر بی بی سی فارسی به علت استعفای یگان ویژه پلیس بوفالو اشاره نشده است. مقایسه پوشش همین خبر در توییتر بی بی سی فارسی و بی بی سی وورلد نیوز را در تصویر زیر ببینید.


  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)