• IC Journal

تلاش دولت فدرال کانادا برای افزایش حضور گروه‌های اقلیت‌ در مناصب بالا

دولت لیبرال قصد دارد فهرستی از سیاه‌پوستان، بومیان کانادا و سایر گروه‌های نژادی تهیه نمایند که می‌توانند در مناصب بالای دولت فدرال خدمت کنند. دولت در حال جستجو برای یافتن شرکتی است که بتواند فهرستی به‌روز شده از این اقلیت‌ها و افراد دارای ناتوانی جسمی تهیه کند که مناسب برای خدمت در پست‌های معاون وزیر و دستیار معاون وزیر باشند.

به طور معمول کارمندان باید پیش از رسیدن به مناصب یاد شده سلسله مراتب اداری را با قرار گرفتن در سمت‌های معاون وزیر و دستیار معاون وزیر طی کنند. با این حال مطابق قانون عدالت استخدامی زنان، بومیان کانادا، سایر اقلیت‌های مشهود و افراد دارای ناتوانی‌های جسمی در گروه‌هایی قرار می‌گیرند که نیازمند تدابیر خاص برای غلبه بر موانع استخدامی هستند.

بر اساس تحلیل انجام گرفته که در نشریه خط‌‌مشی گزینه‌ها (Options Policy) در اکتبر 2017 توسط اندرو گریف یکی از مدیران کل سابق اداره مهاجرت منتشر شده است، در بخش خدمات عمومی فدرال کمتر از 4 درصد پست‌های مدیریتی در اختیار بومیان کانادا قرار دارد و در کمتر از 10 درصد مناصب مدیریتی نیز سایر اقلیت‌ها حضور دارند.

کارولین خاویر تنها دستیار معاون وزیر سیاه پوست وزرات مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا است که از فوریه در این مقام فعالیت می‌کند. او در این خصوص به سی بی سی گفت: ما در سال 2020 هستیم. چرا این کار تا این زمان به درازا کشیده است؟ تا این زمان نباید طول می‌کشید.

شرکت برنده به عنوان همکار دولت فدرال در به‌روز کردن فهرست رنگین‌پوستان و بومیان باید فهرست مورد نظر را هر دو ماه یک‌بار به‌روز کند.

منبع: سی بی سی

  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)