• IC Journal

بیانیه دولت کانادا در صدمین روز سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین

وزیر امور خارجه کانادا، فیلیپ شامپاین، و وزیر حمل و نقل، مارک گارنو، بیانیه زیر را همزمان با صدمین روز فاجعه سرنگونی پرواز ۷۵۲ اوکراین منتشر کرد. ترجمه این بیانیه به شرح زیر است:


"امروز صدمین روز از سرنگونی پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین با اصابت موشک زمین به هوا در ایران است. فاجعه ای که در آن ۱۷۶ نفر از جمله ۵۵ کانادایی کشته شدند.


از طرف دولت کانادا، ما تسلیت خود را خدمت خانواده های عزادار ابراز میکنیم. ما همراه شما عزادار هستیم.


کانادا از طرف خانواده هایی که عزیزانشان را در این فاجعه از دست داده اند، و همراه با دیگر کشورهای عزادار، در جهت شفافیت، پاسخگویی، اجرای عدالت و پرداخت غرامت تلاش خواهد کرد.


دولت اخیرا رالف گودیل را به عنوان مشاور ویژه برای اقدامات کانادا در رابطه با فاجعه پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین معرفی کرده است. ایشان برای حمایت از خانواده ها فعالیت میکند.


این فاجعه همه کانادایی ها را تحت تاثیر قرار داد. همزمان که یاد قربانیان این جنایت را گرامی میداریم، ما مصرانه اجرای عدالت را برای قربانیان و خانواده های آنان دنبال خواهیم کرد."


  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)