• IC Journal

وزارت خارجه کانادا: درخواست گروه هماهنگی و پاسخگویی بین المللی برای قربانیان پرواز ۷۵۲


Canadian Foreign Affairs Minister, Photo Source: Latvian Foreign Ministry, Flickr

بیانیه وزارت خارجه کانادا درباره پرواز ۷۵۲:


گروه هماهنگی و پاسخگویی بین المللی پنجمین جلسه خود را برای قربانیان پرواز ۷۵۲ دیروز به صورت کنفرانس تلفنی برگزار کرد. شرکت کنندگان جلسه نمایندگانی از کانادا، افغانستان، سوئد، اوکراین و انگلستان بودند.


تمام کشورها از این فرصت برای به روز رسانی اطلاعات خود از پروسه بازگرداندن پیکر قربانیان استفاده کردند.

این نمایندگان همچنین در مورد لزوم تداوم فشار بر ایران جهت حصول اطمینان از پاسخگویی، شفافیت و اجرای عدالت برای قربانیان پرواز ۷۵۲ توافق کردند.


تمامی کشورها از اینکه ایران جعبه سیاه را تحویل نمی دهد نگران هستند. طبق پیوست ۱۳ کنوانسیون هواپیمایی کشوری جعبه سیاه می بایست بلافاصله تحویل داده شود. ایران باید جعبه سیاه را بلافاصله و به نشانه تمایل به شفافیت کامل در مورد این سانحه تحویل دهد.


وزیر امور خارجه کانادا فیلیپ شمپین در این جلسه عنوان کرد که وی به همراه وزیر حمل و نقل کانادا مارک گارنو جمعه گذشته با سازمان بين المللي هوانوردي در مورد این موضوع تماسی رسمی برقرار کرده اند.


بعلاوه تمامی شرکت کنندگان در جلسه متعهد شدند تا در مورد راههای قانونی ممکن برای مذاکره با ایران درباره مسئولیت این کشور نسبت به اجرای عدالت از جمله پرداخت خسارت یکسان به خانواده های قربانیان پرواز ۷۵۲، به نقطه نظر مشترک برسند.

  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)