• IC Journal

سخنرانی رهبران احزاب کانادا درباره فاجعه پرواز اوکراین


نخست وزیر ترودو: خانواده قربانیان باید حقیقت را کامل و شفاف بدانند. ما همراه آنها خواهیم بود.


رهبر حزب نیو دموکرات: به یاد قربانیان این فاجعه برای صلح و ثبات در منطقه تلاش کنیم.


رهبر حزب بلاک کبکوا: باید اعتراف کنیم که تنش های نظامی ریشه این فاجعه است و صلح پایدار راه حل است.


رهبر حزب محافظه کار: رژیم ایران تنها مسئول این فاجعه است. سپاه پاسداران را به عنوان سازمان تروریستی اعلام کنید و مسببین این فاجعه را تحریم کنید.


رهبر حزب سبز: نخست وزیر ترودو درست گفت که اگر به دلیل افزایش تنش ها در منطقه نبود امروز مسافران پرواز اوکراین در کنار خانواده های خود بودند.

  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)