• IC Journal

مبارزه با کرونا و بهبود اقتصاد اولویت‌های نخست کانادایی‌ها است

بر اساس نتایج نظرسنجی جدید موسسه ایپسس، کانادایی‌ها از دولت می‌خواهند که در برنامه‌ریزی جدید خود روی مبارزه با ویروس کرونا و بهبود اقتصاد متمرکز باشد.

به گزارش ژورنال ایرانیان کانادا، دارل بریکر مدیر روابط عمومی ایپسس می‌گوید: "کانادایی‌ها می‌گویند اولویت نخست آنها حمایت دولت از برنامه‌های مبارزه با کرونا است. اولویت‌های دیگر به مواردی مربوط می‌شود که با اقتصاد ارتباط دارد. این اولویت‌ها شامل ایجاد شغل و کمک به کانادایی‌ها برای شغل‌یابی است. همچنین کانادایی‌ها نگران مالیات‌ها و کسری بودجه نیز هستند."

موسسه ایپسس در نظرسنجی اخیر خود از هزار کانادایی خواست که در خصوص سخنرانی دولت پس از تعلیق مجلس فکر کنند و دو اولویت از میان اولویت‌های ارایه شده را برگزینند. 33 درصد پاسخ‌دهندگان برنامه‌های فوری برای مبارزه با کرونا را انتخاب کردند و 26 درصد پاسخ‌دهندگان نیز گفتند که بازگشت افراد به کار برای آنها در اولویت قرار دارد.

نگرانی بزرگ بعدی در خصوص مشکل کسری بودجه فزاینده است. 18 درصد شرکت‌کنندگان کاهش مالیات‌ها و 17 درصد این گروه برنامه حقوق پایه همگانی را به طور مشترک در رده بعدی اولویت قرار داده‌اند.

سخنرانی نخست‌وزیر پس از تعلیق مجلس که به وسیله فرماندار کل در مقابل نمایندگان قرائت می‌شود برای چهارشنبه این هفته برنامه‌ریزی شده است. این سخنرانی ریل‌گذاری دولت در دوره جدید فعالیت پارلمان را مشخص می‌کند.

دومینیک لوبلانک وزیر روابط بین دولتی در گفت‌وگوی یکشنبه خود اولویت‌های لیبرال‌ها را تا حدودی مشخص کرد. او گفت: "ما به صراحت گفته‌ایم که همه‌گیری و سلامتی و امنیت کانادایی‌ها در اولویت قرار دارد. بنابراین تمرکز دولت بر این موضوع نباید برای کسی غافلگیرکننده باشد. با این حال، همان‌طور که پیشتر هم گفته‌ام باید انتظار تمرکز دولت بر مسایلی همانند تغییرات اقلیمی و بازیابی موفقیت‌آمیز اقتصاد را نیز داشته باشید."

از آنجا که لیبرال‌ها دولت در اقلیت تشکیل داده‌اند به حمایت دست‌کم یک حزب دیگر برای ماندن در قدرت نیاز دارند. بریکر در این خصوص گفت: "اگر شما دولت اقلیت باشید و نخواهید وارد انتخابات زودهنگام شوید باید موضوع‌هایی را پیدا کنید که همگام با این اولویت‌ها قرار می‌گیرند و برای هم حزبی‌ها و سایر احزاب نیز جذاب هستند."

نتایج نظرسنجی اخیر‌ نشان داد که اولویت کانادایی‌ها تا حد زیادی شبیه به هم است، ولی تفاوت‌های کلیدی نیز میان حامیان احزاب اصلی دیده می‌شد. اولویت‌های طرفداران حزب نیودموکرات مبارزه با کرونا با 37 درصد رای، حقوق پایه همگانی با 26 درصد رای و مسایل مربوط به نژاد و برابری با 18 درصد رای است.

اولویت‌های حامیان حزب لیبرال نیز مبارزه با کرونا با 43 درصد رای، بازیابی اشتغال با 27 درصد رای و کمک به افرادی که شغل خود را از دست داده‌اند با 19 درصد رای است.

اولویت‌های طرفداران حزب محافظه‌کار متفاوت بود. آنها به ترتیب اشتغال با 25 درصد رای، حل مساله کسری بودجه با 31 درصد رای، مبارزه با کرونا با 25 درصد رای را در صدر اولویت‌های خود معرفی کردند.

پیش از همه‌گیری، مسایل مربوط به تغییرات اقلیمی، سپهر سیاسی کانادا را تحت تسلط خود قرار داده بودند، اما نتایج نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که این مسایل دیگر در میان اولویت‌های اصلی کانادایی‌های نیست. تنها 10 درصد پاسخ‌دهندگان حمایت از بازیابی سبز اقتصادی را در میان دو اولویت اصلی خود قرار داده‌اند، اما این می‌تواند با کاهش همه‌گیری در آینده تغییر کند.

بریکر گفت: "این طور نیست که مردم به محیط زیست اهمیت ندهند؛ در حال حاضر این توجه به دلیل بروز مساله‌ای مهم‌تر کم‌رنگ شده است."

منبع: گلوبال نیوز Photo: "(An un-) Happy 350th Birthday Hudson's Bay Co.!"by Can Pac Swire is licensed under CC BY-NC 2.0

  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)