• IC Journal

نکات مهم گزارش مالی دولت کانادا

چهارشنبه گذشته وزیر اقتصاد بیل مورنو گزارشی در خصوص هزینه کرد دولت فدرال و پیش بینی اقتصادی مرتبط با پاسخ دولت به همه گیری ویروس کرونا ارائه داد. مورنو این گزارش را یک "تصویر لحظه ای اقتصادی و مالی" نامید که با گزارش سنتی اقتصادی و مالی ارائه شده در فاصله زمانی بین بودجه ها متفاوت است. پس از آشکار شدن تاثیرات منفی اقتصادی همه گیری در ماه مارس، مورنو مجبور شد که بودجه مشخص شده فصل بهار را کنار بگذارد. نکات مهم این گزارش را در ادامه بخوانید.


کسری سالیانه


انتظار میرود که کسری بودجه پیشبینی شده ۲۰۲۰-۲۰۲۱ از ۳۴.۴ میلیارد دلار پیش از همه گیری به مبلغ ۳۴۳.۲ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. مبلغ عمده این کسری به ۲۱۲ میلیارد دلار کمک مستقیمی مربوط می شود که دولت فدرال به افراد و کسب و کارها ارائه میدهد. به غیر از مبالغ مربوط به همه گیری، ۸۱.۳ میلیارد دلار کسری نیز مرتبط به کندی رشد اقتصادی می شود.


افول تولید ناخالص ملّی


پیشبینی میشود که اقتصاد کانادا امسال ۶.۸ درصد کوچک شود و سال آینده ۵.۵ درصد رشد کند. بنابراین این بحران بزرگترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ (دهه ۱۹۳۰) محسوب میشود. انتظار می رود که اقتصاد در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ دو برابر سال بحران مالی جهانی (۲۰۰۹-۲۰۱۰) افت کند. افت تولید ناخالص ملّی در سه ماهه دوم سال مالی جاری اتفاق می افتد و بر اساس پیشبینی بخش خصوصی افت شاخص تولید ناخالص ملّی در این زمان ۴۰.۶ درصد خواهد بود.


نسبت بدهی به تولید ناخالص ملّی


به علت حمایتهای مالی دولت فدرال، نسبت بدهی به تولید ناخالص ملّی فدرال از ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ افزایش خواهد یافت. دولت فدرال اعلام کرده نرخ سود این بدهی بسیار پایین است. این گزارش ادامه میدهد: در نتیجه این تحولات، دولت فدرال در مقایسه با پیش بینی سال ۲۰۱۹ بیش از چهار میلیارد دلار در هزینه های بدهی عمومی در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ صرفه جویی خواهد کرد.


درآمدهای دولت


پیشبینی میشود درآمدهای دولت فدرال از رقم ۳۴۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به ۲۶۸.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ کاهش پیدا کند. بزرگترین بخش درآمدهای دولت از مالیات بر درآمد اشخاص است و این رقم از ۱۷۰.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به ۱۴۶.۳ میلیارد دلار در سال بعد کاهش پیدا خواهد کرد. این نشان دهنده یک افت ۱۴.۴ درصدی است.


درآمد بر مالیات شرکتها نیز ۲۲.۳ درصد کمتر میشود و از ۴۹.۲ میلیارد دلار در سال گذشته به رقم ۳۸.۳ میلیارد دلار خواهد رسید. درآمد حاصل از مالیات بر کالا و خدمات ۲۰.۴ درصد کاهش خواهد یافت و از رقم ۳۸.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰ به رقم ۳۰.۹ میلیارد دلار خواهد رسید.


شغلهای از دست رفته


مابین ماههای فوریه تا آوریل، پنج میلیون و پانصد هزار کانادایی شغل خود را از دست داده اند یا شاهد کاهش شدید ساعات کاری خود بوده اند. این اتفاق میزان بیکاری را از ۵.۵ درصد پیش از بحران به ۱۳.۷ درصد رسانده. بیل مورنو گفت که بدون برنامه های دولت در دوران همه گیری کاهش تولید ناخالص ملّی ده درصد از رقم اعلامی بیشتر میشد و رقم بیکاری نیز دو درصد افزایش پیدا میکرد.


حساب اضطراری کسب و کارهای کانادا


تا ماه جولای، ۳۶۸۸۰۰۰ متقاضی در حدود ۲۷.۴۱ میلیارد دلار وام از این حساب دریافت کرده اند و در صورت بازگشت وامها تا پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲ هفت میلیارد دلار از این مبلغ قابل بخشش خواهد بود. پیشبینی میشود که هزینه این برنامه تا زمان پایان آن ۱۳.۷ میلیارد دلار باشد.


یارانه اضطراری دستمزد کانادا


تاثیر کل این یارانه در حدود ۸۲.۳ میلیارد دلار تخمین زده میشود. این مبلغ ۴۵ میلیارد دلار بیشتر از تخمین ماه گذشته دولت است و نشان دهنده افزایش افراد واجد شرایط است. دولت اعلام کرده تا ۲۹ ژوئن ۵۳۸۰۸۰ تقاضا برای دریافت این یارانه تایید شده اند. در دوره اول، ۱۵ مارس تا ۱۱ آوریل، بیش از ۲.۸ میلیون کارمند از این حمایت برخوردار شدند و میانگین مبلغ ۲۰۶۱ دلار دریافت کردند. از ۱۲ آوریل تا ۹ می بیش از ۲.۷ میلیون کارمند این یارانه را دریافت کردند و میانگین مبلغ به ۲۳۵۹ دلار افزایش پیدا کرد. در دوره سوم، ۱۰ می تا ۶ ژوئن، حدود دو میلیون کارمند مشمول دریافت یارانه شدند و میانگین مبلغ دریافتی ۲۳۳۱ دلار بوده.


کمک اضطراری کانادا

تا ۲۸ ژوئن، ۵۳ میلیارد دلار کمک به دست ۸.۱۶ میلیون کانادایی رسیده است. انتظار می رود که با توجه به افزایش اهمیت این برنامه و افزایش هشت هفته ای مدت زمان اجرای آن مجموع مبلغ کمک اقتصادی به ۸۰ میلیارد دلار برسد.


کمک اضطراری دانشجویی کانادا


تا به امروز در قالب این برنامه بیش از ۱.۴ میلیارد دلار به بیش از ۶۰۰ هزار متقاضی پرداخت شده و انتظار می رود که تا پایان این برنامه مبلغ به ۵.۲ میلیارد دلار افزایش پیدا کند.


منبع: سی بی سی  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)