• IC Journal

دستور جدید دولت کانادا درباره کنترل مراودات مالی با ایران

وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند. بخش هایی از این دستورالعمل را در ادامه بخوانید:


چرا این دستورالعمل صادر شده؟


گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانه فوریه 2020 خود نگرانی بسیاری در خصوص عدم موفقیت ایران در اصلاح ضعفهای راهبردی این کشور در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را ابراز کرد و بیان نمود که این شکست تهدیدی جدی برای یکپارچگی سیستم مالی جهانی است. گروه ویژه اقدام مالی از کشورها خواست تا تدابیری برای حفاظت از بخشهای مالی خود در برابر چنین خطرهایی اتخاذ کنند. با توجه به این درخواست وزیر دارایی کانادا مطابق قانون درآمدهای ناشی از جرایم (پولشویی) و تامین مالی تروریسم دستورالعمل جدیدی را صادر کرد تا از امنیت و یکپارچگی سیستم مالی کانادا اطمینان حاصل کند.


چه زمانی این دستورالعمل اجرایی میشود و چه افرادی مشمول آن هستند؟


این دستورالعمل از 25 جولای 2020 اجرایی میشود. بانکها، موسسات اعتباری، تعاونیهای خدمات مالی، بانکهای خارجی دارای مجوز و کسب و کارهای مربوط به خدمات پولی افراد و نهادهایی هستند که مشخصاً تحت شمول این دستورالعمل قرار میگیرند.


این دستورالعمل چه الزاماتی دارد؟


هر بانک، موسسه اعتباری، تعاونی خدمات مالی، بانک خارجی دارای مجوز و کسب و کار مربوط به خدمات مالی باید:

  • هر تراکنش مالی با منشاء ایران یا به مقصد این کشور را بدون توجه به مبلغ آن به عنوان تراکنش با خطر بالا در نظر بگیرند.

  • هویت هر مشتری (فرد یا نهاد) درخواست کننده یا منتفع از چنین تراکنشی را احراز کنند.

  • دقت کافی در مورد مشتریان به خرج دهند و از منبع مالی چنین تراکنشی اطمینان حاصل کنند، هدف انجام آن را معین کنند و در موارد لازم از مالکیت واقعی یا کنترل هر نهاد درخواست کننده یا منتفع از چنین تراکنشی مطمئن شوند.

  • سوابق چنین تراکنش هایی را ثبت و نگهداری کنند.

  • تمامی این تراکنشها را به مرکز گزارش نمایند.

متن کامل این دستورالعمل را از طریق لینک زیر بخوانید:

https://www.fintrac-canafe.gc.ca/obligations/dir-iri-eng?s=09


  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)