• IC Journal

مصاحبه با مسعود بهنود: مهاجرین ایرانی، گسست اجتماعی یا همبستگی


در این مصاحبه احسان حمیدی از ژورنال ایرانیان کانادا با مسعود بهنود درباره شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه مهاجر ایرانی گفتگو میکند. آفت‌ها، آسیب‌ها و نقاط عطف آن از پیش از انقلاب تا به امروز، در کنار تاثیر جامعه مهاجر بر فعل و انفعالات داخل ایران موضوعی است که بهنود در این گفتگو به آن میپردازد.


از دید او ریاست جمهوری ترامپ، از نقاط مهمی است که بر تعاملات و حتی ادبیات جامعه مهاجر ایرانی تاثیری شگرف داشته است.


او همچنین وجود رسانه‌های متعدد فارسی زبان در خارج از کشور را مجموعا اتفاقی نیکو قلمداد می‌کند و اعتقاد دارد که شبکه هایی که به پخش پروپاگاندا به جای خبر رسانی مشغول هستند در افکار عمومی مردم جایی ندارند.

  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)