• IC Journal

با حقوق خود آشنا شوید: مصاحبه با وکیل امور کارمندان، کارگران و کارفرمایان

مورخ ۱۹ آوریل ۲۰۲۰ مصاحبه ای با خانم مانا خامی وکیل متخصص در امور کارمندان و کارفرمایان انجام دادیم و از وی سوالاتی را در مورد حقوق کارمندان و کارفرمایان در بحران شیوع کرونا پرسیدیم.

با شیوع کرونا آیا کارفرمایان می توانند تنها به این دلیل که برایشان سود اقتصادی ندارد، تعدیل نیرو کنند و کارمندان خود را از کار بیکار کنند؟ اگر جواب شما مثبت است، آیا پیش از تعدیل نیرو نیازی به دادن اخطار قانونی (notice) است؟


من در مقدمه این مصاحبه مایلم گوشزد کنم که نظرات من اصلا نباید توصیه قانونی (legal advice) تلقی شوند. شرایط هر شخصی متفاوت است و برای دادن توصیه قانونی می بایست این شرایط هر کدام به صورت مجزا و مستقل بررسی شوند.

تعدیل نیرو می بایست طبق قانون مربوطه (Employment Standards Act, 2000 و یا Canada Labour Code) صورت گیرد. در این قوانین بندهایی درباره تعدیل نیروی کار در یک شرکت و همچنین مدت زمانی که پس از آن تعدیل نیروی موقت به صورت اتوماتیک تبدیل به لغو کامل قرارداد کار می شود، وجود دارد.


در صورت تعدیل نیرو و یا در موقعیت هایی که درآمد یک کارمند کاهش می یابد، کارمند می تواند ادعا کند که بی دلیل بیکار شده است و تقاضای غرامت کند (مگر آنکه مفاد قرارداد بین کارفرما و کارمند طور دیگری تنظیم شده باشد).علیرغم اینکه کارفرما می تواند بنا بر قانون Employment Standards Act, 2000 تعدیل نیرو کند، اما در قانون عرفی (common law) چنین حقی وجود ندارد. با همه اینها، ممکن است کارفرما بتواند در این شرایط از خود دفاع کند مثلا به لغو قرارداد بنا بر شرایط خارج از کنترل وی استناد کند.


کارفرمایان می بایست برای کارمندانی که تعدیل می شوند، مدرک سابقه کار صادر کنند زیرا دریافت درآمد برای این کارمندان با وقفه مواجه شده است. کارمندانی که بیکار شده اند، باید شرایط خود برای دریافت مزایای دولتی را بررسی کنند.


آیا ابتلا به ویروس کرونا دلیل موجهی برای اخراج یک کارمند توسط کارفرما محسوب می شود؟


کارفرمایانی که کارمندان خود را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا و یا داشتن علایم ابتلا اخراج کنند، نه تنها ممکن است مجبور به پرداخت غرامت بابت اخراج غیرموجه شوند بلکه پرداخت غرامت حقوق بشری نیز شامل حالشان خواهد شد.


حداقل نیازمندی ها و استانداردهای محیط کار از جمله دریافت مرخصی در دو قانون Employment Standards Act, 2000 و Canada Labour Code ذکر شده اند. در این قوانین حق دریافت مرخصی به ویژه برای کارمندانی که به دلیل بیماری و یا مراقبت از بیمار در خانه می مانند، وجود دارد.


قانون Occupational Health and Safety Act به کارفرمایان امر می کند که از سلامت و امنیت کارمندان محافظت کنند و به کارمندان اجازه دهند در شرایط ناامن از ادامه کار خودداری کنند. قانون حقوق بشری انتاریو Ontario Human Rights Code زمینه هایی را لیست می کند که به موجب هیچ یک از آنها از جمله ناتوانی، وضعیت خانوادگی و یا زادگاه، کارمندان نباید مورد تبعیض قرار بگیرند. هیچ کدام از تصمیمات اتخاذ شده در محیط کار نباید بر مبنای زمینه های تبعیض لیست شده در قانون حقوق بشری انتاریو گرفته شود مگر آنکه با تحقیق از استثنا بودن آن تصمیم در آن شرایط اطمینان حاصل شود.


کارمندانی که به ویروس کرونا مبتلا شده اند و یا علایم آن را دارند، می بایست از هرگونه مزایای مرخصی استعلاجی با حقوق که کارفرما ارایه میدهد، مزایای ناتوانی موقت و بیمه بیکاری (که در این شرایط زمان انتظار اولیه آن نیز برداشته شده) برخوردار باشند. کارمندان همچنین می توانند مرخصی بدون حقوق بگیرند و یا از حق تعطیلات (Earned Vacation Pay) خود استفاده کنند. این کارمندان همچنین باید شرایط خود را برای دریافت مزایای دیگری که دولت ارائه می دهد بررسی کنند.


برخی ممکن است به دلیل مراقبت از اطرافیان خود که به ویروس مبتلا شده اند نتوانند سر کار حاضر شوند. آیا در این شرایط نیز کارفرمایان می بایست از آنها حمایت کنند؟


اگر کارفرمایان این شرایط کارمندان را درک نکنند و برای کارمندان و کارگران خود شرایط سختی ایجاد کنند، نه تنها ممکن است مجبور به پرداخت غرامت بابت اخراج غیرموجه شوند، بلکه پرداخت غرامت حقوق بشری نیز شامل حالشان خواهد شد.


این کارمندان همچنین باید بدانند که به حقوق تعطیلات (Vacation Pay) خود دسترسی دارند. آنها همچنین می توانند درخواست مرخصی بدون حقوق کنند. کارفرمایان همچنین می توانند به این کارمندان مرخصی استعلاجی دهند. دو مرتبه تاکید می کنم که این کارمندان همچنین باید شرایط خود را برای دریافت مزایای دیگری که دولت ارائه می دهد بررسی کنند.


کارمندانی که اخراج یا تعدیل شده اند، تا چه میزان باید از دولت انتظار حمایت داشته باشند؟


در این بازه زمانی، دولت چندین بسته حمایتی را در اختیار کارفرمایان و کارمندان قرار داده است. دولت در تمام سطوح خود، برای ارائه اطلاعات در زمینه برنامه های حمایتی بیشتر، در حال همکاری با یکدیگر هستند.


کارفرمایان و کارمندان می بایست به صورت مرتب مزایای جدیدی که ممکن است ارائه شود، را دنبال کنند و شرایط خود را برای دریافت این مزایا بررسی کنند.


برخی از دانشجویان بین المللی یا شهروندان خارجی که با ویزای کار در کانادا هستند نیز شغل خود را از دست داده اند. آیا آنها نیز واجد شرایط دریافت مزایای دولت هستند؟


جواب این سوال بستگی به شرایط و موقعیت هر فرد دارد. این افراد باید هر چه سریعتر اقدام به دریافت توصیه های قانونی کنند تا بتوانند از دسترسی خود به مزایای دولتی اطمینان حاصل کنند.


در این وضعیت توصیه شما به کارمندان و کارفرمایان چیست؟


کارمندان و کارفرمایان می بایست در این شرایط سخت کنار هم باشند و با هم گزینه های پیش رو را بررسی کنند (برای مثال دورکاری و کار از منزل در صورت امکان).


آنها باید تغییر شرایط را رصد کنند و در صورتی که سوالی دارند از وکیل توصیه ی قانونی بگیرند. دفتر وکالت ما از کمک کردن به این افراد استقبال می کند. کارفرمایان همچنین می بایست برخی الزامات از جمله ارایه مدارک پزشکی را به منظور کاهش بار سیستم سلامت انتاریو، موقتا لغو کنند.


Contact info:

Mana Khami, Partner, HARRISON PENSALLP

https://harrisonpensa.com/lawyers/mana-khami

  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)