• IC Journal

کنگره ایرانیان کانادا موفق شد از اطلاعات شخصی بیش از ۹۰۰ نفر از اعضای خود محافظت کند

الهام اسلامی

Photo credit: Salam Toronto

ساعتی قبل کنگره ایرانیان کانادا درباره نتیجه پایانی شکایت حقوقی که از طرف چهار نفر علیه این سازمان مطرح شده بود بیانیه ای منتشر کرد. طبق این بیانیه هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا با چهار نفر شاکی (مهردخت هادی، کامنوش شهابی، شایان معین و بابک پیامی) به توافقی خارج از دادگاه رسیده اند. اصلی ترین نکته در توافق امضا شده این است که هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا موفق شد اطلاعات بیش از ۹۰۰ نفر از افرادی که سال گذشته اعضای این سازمان بوده اند را بطور کامل حفظ کند و تنها لیستی با اسامی حدود ۹۰ نفر را در اختیار شاکیان قرار دهد. این لیست ۹۰ نفره شامل اعضای کنونی سازمان بوده که با در دسترس عموم قرار گرفتن اطلاعات شخصی خود مخالفتی نداشته اند. در مقابل، هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا نیز پذیرفته است که انتخابات این سازمان که چند ماه آینده برای انتخاب ۳ کرسی هیات مدیره (از ۹ کرسی) برگزار خواهد شد، با نظارت یک وکیل برگزار شود.


بر اساس شکایت نامه گروه چهار نفره به دادگاه در ماه مارس ۲۰۱۹، درخواست های اصلی که این گروه در شکایت نامه خود به دادگاه انتاریو مطرح کرده بودند، به شرح زیر است:

  • لیست اعضای کنگره ایرانیان کانادا مربوط به سال گذشته در ۲۹ آوریل ۲۰۱۸ همراه با اطلاعات شخصی آنها که بر اساس گزارش های پیشین کنگره این لیست شامل اطلاعات بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضای این سازمان در آن زمان بوده است.

  • لیست اعضای کنگره ایرانیان کانادا در دسامبر ۲۰۱۸ که طبق مدارک دادگاه شامل حدود ۸۰۰ نفر بوده است.

بر اساس توافق انجام شده هیچکدام از دو لیست اعضا مربوط به سال ۲۰۱۸ به شاکیان تحویل داده نخواهد شد. طبق اسناد دادگاه هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا از ابتدای این شکایت اعلام کرده بود که به هیچ عنوان اطلاعات اعضای خود را بدون اجازه آنها در اختیار کسی از جمله چهار نفر شاکی پرونده قرار نخواهد داد. هیات مدیره کنگره ایرانیان کانادا در بیانیه های پیشین خود اعلام کرده بود که از نگرانی اعضای کنونی و سابق درباره حفظ اطلاعات شخصی آنها آگاه است و تمام تلاش خود را از طریق مسیر قانونی در جهت حفظ اطلاعات آنها انجام خواهد داد.


بعد از بررسی دقیقتر مدارک حقوقی منتشر شده، اطلاعات بیشتری درباره توافق انجام شده در اختیار شما قرار خواهد گرفت.


کپی دو صفحه از شکایت نامه علیه کنگره ایرانیان کانادا که موارد درخواست شده در آن مطرح شده است را در پایان این مطلب میتوانید مطالعه کنید.  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)