• IC Journal

رای ایرانی-کانادایی ها حداقل برای انتخاب ۱۷ کرسی مجلس فدرال تعیین کننده است

نویسنده پارسا البهشتیبا نزدیک شدن چهل و سومین انتخابات فدرال، احزاب اصلی کانادا رقابت سختی را برای جلب حمایت گروه های مختلف و به دست آوردن بیشترین تعداد کرسی ها در مجلس نمایندگان، آغاز کرده اند. جامعه ایرانی کانادایی با جمعیتی بالغ بر ۳۰۰ هزار نفر، جامعه ای بزرگ، پویا و تاثیر گذار با دغدغه های سیاسی مهم و فراوان است. از این رو، در ژورنال ایرانیان کانادا تصمیم گرفتیم گزارشی تحلیلی از تاثیر رای جامعه ایرانیان کانادا بر چینش چهل و سومین مجلس عوام کانادا تهیه کنیم.


ما در مجموع ۴۰ حوزه ی انتخاباتی را که شامل جمعیت قابل توجهی از ایرانیان هستند بررسی کردیم. بر مبنای داده های به دست آمده از سرشماری اخیر در سال ۲۰۱۶، جمعیت شهروندان ایرانی در این حوزه ها را به طور تقریبی تخمین زدیم. اعداد جمعیت سرشماری شده بر مبنای زبان مادری، دقیق ترین داده ی موجود است.


سپس، نتایج آخرین انتخابات در هر حوزه، تعداد کل آرای هر حزب و اختلاف رای احزاب برنده با رقیب اصلی شان را مورد بررسی قرار دادیم. با مقایسه ی تعداد کل رای دهندگان ایرانی با اختلاف رای برنده، تلاش کردیم تا میزان تاثیر آرای ایرانیان کانادا بر تغییر نتیجه ی انتخابات پیش رو نسبت به دوره ی گذشته را پیش بینی کنیم.


علاوه بر این، نتایج این تحلیل را با نظرسنجی موجود در هر حوزه انتخاباتی، ارائه شده توسط وبسایت کانادا۳۳۸، مقایسه کردیم تا ببینیم آیا تغییری در این حوزه ها در انتخابات پیش رو پیش بینی شده است یا خیر. شایان ذکر است که این پیش بینی ها، تاثیر نامتقارن آرای قومیتی در حوزه های خاص را لحاظ نکرده اند و نتایج شان باید مستقل از تاثیر رای دهندگان ایرانی-کانادایی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، در این تحلیل تمام متغیر های دیگر نسبت به انتخابات گذشته ثابت فرض شده اند و صرفا تاثیر آرای ایرانی-کانادایی ها لحاظ شده است.


نهایتا، این حوزه های انتخاباتی را به رده های ۱، ۲، ۳ و ۴ بر مبنای میزان تاثیر رای دهندگان ایرانی تقسیم کردیم. به این صورت که در حوزه های انتخاباتی رده ی ۱، رای ایرانیان به تنهایی می تواند نتایج را نسبت به انتخابات دور قبل تغییر دهد . یافته ها و تحلیل هایمان را در مورد برخی از حوزه هایی که رای ایرانیان در آن ها بیشترین تاثیر را دارد، در زیر ارایه خواهیم داد.


استان انتاریو


ویلودیل (Willowdale) یکی از حوزه های انتخاباتی فدرال است که با بزرگ ترین جمعیت ایرانی-کانادایی، در رده ی اول قرار دارد. علی احساسی، نماینده ی فعلی این منطقه از حزب لیبرال است که با برخورداری از حمایت بخش بزرگی از جامعه ایرانی و با اختلاف ۷،۵۲۹ رای نسبت به کاندیدای محافظه کار، پیروز انتخابات ۲۰۱۵ شد. اما عملکرد وی انتقاداتی را در جامعه ی ایرانی برانگیخته است و انتظار میرود برخی رای دهندگان ایرانی در انتخابات پیش رو از وی حمایت نکنند. حدود ۱۴,۳۱۵ ایرانی-کانادایی در این حوزه ی انتخاباتی زندگی میکنند، بدین معنا که حتی نیمی از این رای دهندگان به تنهایی قادر خواهند بود نماینده ی فعلی را تغییر دهند. نظرسنجی کانادا۳۳۸ نیز نشان میدهد که حزب لیبرال در ویلودیل تنها اندکی از سایر احزاب جلوتر است.

ریچموندهیل (Richmond Hill) حوزه ی انتخاباتی ای است که جمعیت ایرانیان ساکن در آن در حدود ۱۳,۳۷۰ نفر است. مجید جوهری از حزب لیبرال با اختلاف کم ۱،۷۵۷ رای پیروز انتخابات دور گذشته شد. این بدین معناست که تنها کسر کوچکی از رای ایرانیان به تنهایی برای تغییر نتیجه ی انتخابات پیش رو کافی خواهد بود. رای ایرانیان تاثیر بسیار زیادی در این حوزه ی انتخاباتی دارد. نظرسنجی ها حاکی از رقابتی تنگاتنگ در این حوزه است.


آرورا-اوک ریجز- ریچموند هیل (Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill) در حال حاضر یک حوزه ی محافظه کار است. نماینده ی این حوزه، لیونا السلیو، در سال ۲۰۱۵، از طرف حزب لیبرال در انتخابات شرکت کرده بود و تفاوت كم ۱،۰۹۳ راى برنده شد. وى بعد حزب خود را تغییر داده،ا به حزب محافظه كار به رهبرى اندرو شير پيوست كه باعث انتقاد شديد رأى دهندگانش شد. این حوزه با داشتن حدود ۹,۹۶۵ رای دهنده ی ایرانی کانادایی، یکی دیگر از حوزه هایی است که در آن درصد کمی از رای ایرانیان می تواند تعیین کننده باشد. نظرسنجی ها نشان می دهند که در حال حاضر تمایل این حوزه به حزب محافظه کار است.


دان ولی شمالی (Don Valley North) که در حال حاضر در دست حزب لیبرال است، محل سکونت حدود ۸,۸۴۵ ایرانی-کانادایی است. نماینده ى فعلی این حوزه یعنی گنگ تن، با اختلاف ۶,۲۱۵ رای بر همتای محافظه کار خود در انتخابات دور قبل چیره شد. بنابراین رای ایرانیان می تواند نتیجه را تغییر دهد. نظرسنجی های فعلی نشان می دهد که در این انتخابات، این حوزه همچنان تمایل به حزب لیبرال خواهد داشت.


کینگ-وان (King--Vaughan) که جمعیت ایرانی-کانادایی آن حدود ۳,۵۹۰ است، دب شولت نماینده ی حزب لیبرال با اختلاف ناچیز ۱,۷۳۸ رای از رقیب محافظه کار خود، برنده ی انتخابات دور قبل شد. نظرسنجی کانادا۳۳۸ نیز رقابت تنگاتنگی را پیش بینی کرده است. لذا رای ایرانیان در این حوزه تعیین کننده خواهد بود.


نیومارکت-آرورا (New Market--Aurora) حوزه ای است به نمایندگی کایل پیترسون از حزب لیبرال که با اختلاف بسیار کم۱,۴۵۰ رای برنده ی انتخابات دور قبل شد. جمعیت ایرانیان این حوزه حدود ۳,۳۴۰ نفر است. نظرسنجی کانادا۳۳۸ رقابت تنگاتنگی را در این حوزه پیش بینی کرده است، به همین دلیل رای ایرانی-کانادایی ها در این حوزه نیز بسیار تاثیر گذار خواهد بود.


یورک مرکزی (York Centre) حوزه ای است که در حال حاضر مایکل لویت از حزب لیبرال نمایندگی آن را بر عهده دارد. وی سابقه ی حمایت از تحریم ایران را دارد و بر اساس گزارش های معتبر، فردی است که رهبری حزب لیبرال را متقاعد به حمایت از قطعنامه ی محافظه کاران مبنی بر توقف مذاکرات با ایران برای برقراری مجدد روابط دیپلماتیک در مجلس عوام کرد. به خاطر دیدگاه های لویت در حمایت از تحریم علیه ایران و مخالفت او با تجدید روابط دو کشور، انتظار می رود که گروهی از ایرانی-کانادایی هایی که در این حوزه زندگی میکنند از وی در انتخابات پیش رو حمایت نکنند. لویت در سال ۲۰۱۵ با اختلاف ناچیز ۱,۲۳۸ رای، بر کاندیدای حزب محافظه کار پیروز شد. این در حالیست که حدود ۱,۶۰۵ ایرانی در این حوزه انتخاباتی زندگی می کنند و رای آنها می تواند در تعیین سرنوشت این کرسی مجلس تاثیر گذار باشد. نظرسنجی کانادا۳۳۸ نیز احتمال تغییر در این حوزه را در انتخابات پیش رو پیش بینی کرده است.


دان ولی غربی (Don Valley West) از حوزه های انتخاباتی رده دوم می باشد. به این معنا که اگرچه جمعیت ایرانیان به تنهایی نمی تواند نتایج انتخابات را در این حوزه تغییر دهد، می تواند به طور چشمگیری بر آن تاثیر بگذارد. نمایندگی این حوزه ی انتخاباتی در حال حاضر در دست راب اولیفانت از حزب لیبرال است. اولیفانت با اختلاف ۸,۲۶۶ رای پیروز انتخابات دور قبل شد. جمعیت ایرانیان در این حوزه حدود ۴,۰۲۰ نفر است. به هر جهت، احتمال پیروزی حزب لیبرال در انتخابات دور بعد در نظرسنجی های حال حاضر پیش بینی شده است.


وان-وودبریج (Vaughan--Woodbridge) حوزه ای است که در حال حاضر فرانچسکو سوربارا از حزب لیبرال نمایندگی آن را بر عهده دارد. سوربارا در انتخابات دور قبل با اختلاف ۲,۴۸۴ رای بر نامزد محافظه کار چیره شد. جامعه ی ایرانی تعداد تقریبی ۱,۷۳۵ نفر از جمعیت این حوزه را تشکیل می دهد. این بدین معناست که رای ایرانی-کانادایی ها همراه با تغییرات دیگر در ترکیب رای ها نسبت به انتخابات ۲۰۱۵ میتواند نتایج انتخابات پیش رو را در این حوزه تغییر دهد. نظرسنجی کانادا۳۳۸ رقابت تنگاتنگی را در این حوزه پیش بینی کرده است.


استان بریتیش کلمبیا


کوکوییتلام-پورت کوکوییتلام (Coquitlam--Port Coquitlam) حوزه ای در استان بریتیش کلمبیا است که کرسی آن در حال حاضر در دست ران مک کینون از حزب لیبرال می باشد. حدود ۶,۹۸۰ ایرانی در این حوزه زندگی میکنند. مک کینون تنها با اختلاف ۱,۸۵۵ رای در انتخابات ۲۰۱۵ پیروز شده است. نظرسنجی کانادا۳۳۸ در حال حاضر احتمال تغییر در این حوزه و پیروزی محافظه کاران را در این حوزه بالا میداند. رای ایرانی-کانادایی ها در این منطقه می تواند سرنوشت این کرسی مجلس را تعیین کند.


پورت مودی-کوکوییتلام (Port Moody--Coquitlam) حوزه ی انتخاباتی دیگری در بریتیش کلمبیا با حدود ۳,۷۸۰ ایرانی است. فین دانلی از حزب ان دی پی نماینده ی فعلی این حوزه ی انتخاباتی است که با اختلاف ۲,۸۱۸ رای نسبت به رقیب لیبرال خود، پیروز انتخابات دور قبل شد. نظرسنجی کانادا۳۳۸ پیش بینی کرده است که در انتخابات دور بعد این حوزه به پیروزی حزب محافظه کار تمایل نشان خواهد داد. رای ایرانی-کانادایی ها میتواند در تعیین نتیجه این حوزه اهمیت بالایی داشته باشد.


برنابی جنوبی (Burnaby South) حوزه ای است که نمایندگی آن در دست رهبر حزب ان دی پی یعنی جاگمیت سینگ می باشد. سینگ با اختلاف ۲,۹۲۹ رای از حزب لیبرال، برنده ی انتخابات میان دوره ای اخیر شد. جمعیت ایرانی به طور تقریبی حدود ۲,۲۱۵ نفر است. پیش بینی ها حاکی از پیروزی احتمالی حزب ان دی پی در انتخابات دور بعد می باشد.


برنابی شمالی-سیمور (Burnaby North--Seymour) حوزه ای با جمعیت ایرانی حدود ۲،۰۱۵ نفر می باشد. نماینده ی فعلی این حوزه تری بیچ از حزب لیبرال با اختلاف ۴,۳۲۶ رای پیروز انتخابات دور قبل شد. کانادا۳۳۸ رقابت تنگاتنگی را در این حوزه پیش بینی کرده است.


استان کبک


اوترمونت (Outremont) در استان کبک تقریبا ۱,۹۴۵ ایرانی دارد و ریچل باندایان نماینده ی فعلی از حزب لیبرال با اختلاف ۱,۹۴۴ رای در انتخابات میان دوره ای اخیر انتخاب شد. رای ایرانیان برای تعیین کرسی مجلس از این حوزه تاثیر گذار است. اما همچنان در این حوزه احتمال پیروزی حزب لیبرال پیش بینی شده است.


مونت رویال (Mount Royal) در کبک جمعیتی در حدود ۲,۵۲۵ ایرانی دارد. آنتونی هووس فادر نماینده ی فعلی از حزب لیبرال با اختلاف ۵,۹۸۹ رای برنده ی انتخابات دور قبل در این حوزه شد. نظرسنجی کانادا۳۳۸ در حال حاضر احتمال پیروزی حزب لیبرال در این حوزه را بسیار بالا میداند.


لوریه-سنت ماری (Laurier--Saint Marie) نیز از آنجا که یک کاندیدای ایرانی در انتخابات آن شرکت می‌کند، حوزه ی انتخاباتی مهم دیگری برای جامعه ی ایرانی-کانادایی ست. در حال حاضر نماینده ی این حوزه عضو محبوب ان.دی.پی یعنی هلن لاواردیر می باشد که طبق گفته ی خودش در سال ۲۰۱۹ کاندید نخواهد شد. عمدتا به خاطر محبوبیت نماینده ی فعلی، ان.دی.پی با تفاوت ۵,۲۳۰ رای نسبت به حزب بلوک کوبکوا پیروز این حوزه ی انتخاباتی شد. جمعیت رای دهندگان ایرانی در این حوزه ۹۸۰ نفر است. از آنجا که کانادا۳۳۸ رقابت تنگاتنگی را پیش بینی کرده است، آرای ایرانی-کانادایی می توانند بر نتیجه ی آن تاثیر بسزایی بگذارند.


استان آلبرتا


کلگری اسکای ویو (Calgary--Skyview) حوزه ای در آلبرتا می باشد که نماینده ی آن در حال حاضر دارشان کنگ از حزب لیبرال است. کنگ با اختلاف ۲,۷۵۹ رای بر همتای محافظه کار خود چیره شد. حدود ۱,۵۵۰ ایرانی در این حوزه زندگی میکنند و نظرسنجی کانادا۳۳۸ احتمال تغییر آرا به نفع حزب محافظه کار را در انتخابات پیش رو داده است.


چنان که از اطلاعات بالا پیداست، آرای ایرانیان کانادا تاثیر سرنوشت سازی بر نتایج انتخابات در چندین حوزه ی انتخاباتی دارد و به ویژه در صورت تغییر نظر ایرانیان علیه نمایندگان فعلی، می توانند ترکیب کرسی های پارلمان در این حوزه های انتخاباتی را تغییر دهد. بنابراین برای احزاب، کاندیداها و به ویژه برای نمایندگان فعلی که قصد کاندیداتوری مجدد دارند، توجه به دغدغه های سیاسی جامعه ی ایرانی-کانادایی در حوزه های انتخاباتی شان حائز اهمیت است. جو ملتهب سیاسی امروز کانادا، از جمله ناتوانی حزب لیبرال برای پایبندی به وعده های انتخابی اش طی چهار سال گذشته، ممکن است نشان از تغییرات سیاسی عمده ای داشته باشد و رأی دهندگان ایرانی نیز بخش مهم و تأثیرگذاری در تغییرات احتمالی در انتخابات پیشرو خواهند بود. جامعه ی ایرانیان کانادا که برای مدت طولانی در فضای سیاسی کانادا مورد توجه لازم قرار نمی گرفت و حتی نظرات بسیاری از اعضای این جامعه به شکل جهت دار و یکسویه در مقابل سیاستمداران کانادایی نمایندگی می شد، امروز فعالتر و تاثیرگذار تر از هر زمان دیگر است و نادیده گرفتن خواست ها و دغدغه های این جامعه ممکن نیست.

  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)