• IC Journal

یک میلیون شغل در ماه ژوئن در کانادا ایجاد شده اما هنوز دو میلیون شغل از آمار پیش از کرونا عقب هستیم

با بازگشایی مجدد کسب و کارها حدود یک میلیون شغل در طی ماه گذشته به اقتصاد کانادا اضافه شده است. مرکز آمار کانادا روز جمعه گزارش داد که در ماه ژوئن ۹۵۳ هزار شغل جدید ایجاد شده که این بیشتر از آمار ۲۹۰ هزار شغل جدید ماه گذشته است. اما علیرغم این ارقام افزایشی، یک میلیون و هشتصد هزار شغل کمتر نسبت به ماه فوریه خلق شده است.


نرخ بیکاری از رقم بیسابقه ۱۳.۷ درصد در ماه می به عدد ۱۲.۳ درصد در ماه ژوئن رسیده. این رقم از عدد ۷۰۰ هزاری پیشبینی شده در نظرسنجی بلومبرگ بیشتر بوده. اقتصاددانان در این نظرسنجی مورد پرسش قرار گرفته اند. بیش از نیمی از مشاغل ایجاد شده مربوط به انتاریو و کبک بوده که به ترتیب ۳۷۸ هزار و ۲۴۸ هزار شغل را به خود اختصاص داده اند ولی تمامی استانها شاهد رشد حداقلی مشاغل جدید بوده اند.


بازگشت انتاریو بیشتر به جبران عقب افتادگی ایجاد شده نسبت به سایر مناطق کانادا مربوط میشود. بازگشایی ها در این استان در ماه ژوئن و حدود یک ماه دیرتر از سایر استانها (ماه می) شروع شد. مرکز آمار کانادا اعلام کرده که بیشتر تورنتو، بزرگترین شهر کانادا، در زمان انجام آمارگیری مشاغل در وضعیت قرنطینه بوده و به همین علت هر نوع خلق شغل جدید در مرحله دوم بازگشاییها در این شهر در آمار ماه جولای نمایانگر خواهد شد.


منبع: سی بی سی

  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)