• IC Journal

بنیانگذاران موسسه وی اصرار دارند که انگیزه مالی در برنامه کمک دانشجویی نداشته اند

بنیانگذاران خیریه وی مارک و کریگ کیلبرگ پس از یک جلسه چهار ساعته سخت با نمایندگان مجلس در روز سه شنبه گفتند که قصد آنها از توافق برای مدیریت برنامه 900 میلیون دلاری کمک دانشجویی دولت لیبرال سود مالی نبوده. همچنین آنها اصرار داشتند که از روابط خود با خانواده ترودو جهت بدست آوردن قرارداد سوءاستفاده نکرده اند.


کریگ کیلبرگ به نمایندگان کمیته مالی مجلس گفت که دلیل پذیرش مدیریت برنامه کمک دانشجویی کانادا از سوی او و برادرش ایفای وظیفه موسسه در کمک به جوانان کانادایی بوده و نه کسب سود مالی از توافق. او گفت: دلیل پذیرفتن مسئولیت از جانب ما کمک به دولت و کمک به جوانان در سراسر کانادا بوده است.


از زمان اعلام مدیریت خیریه وی بر این برنامه از سوی نخستوزیر ترودو در ماه گذشته، نخست وزیر و موسسه وی از جانب احزاب مخالف و رسانه ها تحت تحقیقات شدید قرار گرفته اند. دو کمیته مجلس در حال بررسی این توافق لغو شده هستند و ترودو و وزیر اقتصاد بیل مورنو از سوی کمیسر حوزه اخلاق و تضاد منافع به اتهام تخلف تحت بازرسی قرار گرفته اند.


روز سه شنبه فضای کمیته مالی در بیشتر مواقع پرتنش بود. در این جلسه نمایندگان حزب لیبرال بر ارزش مشارکت خیریه وی در برنامه تاکید می کردند و نمایندگان مخالف صداقت شهادت کیلبرگ را مورد سوال قرار دادند. نماینده محافظه کار پارلمان پیر پولیور چندین بار صحبتهای کیلبرگها را قطع کرد که این منجر به کشمکش با مدیر کمیته وین ایستر و تهدید او به تعطیلی جلسه شد.


اعتبار خیریه وی از زمان شروع این جنجال در ماه گذشته ضربه خورده و کریگ هشدار داده که این جنجال ها ممکن است 25 سال تلاشهای این خیریه را نابود کند. هم اکنون چندین شرکت تصمیم به خاتمه شراکت با موسسه وی گرفته اند و تعدادی دیگر از شرکت ها نیز در حال بررسی قدم های بعدی هستند.


منبع: سی بی سی

  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)