• IC Journal

بیش‌تر کانادایی‌ها با تعطیلی کسب و کارهای غیرضروری موافقند

بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط موسسه نانوس، بیش‌تر کانادایی‌ها موافق تعطیلی کسب و کارهای غیرضروری به خاطر شروع موج دوم همه‌گیری هستند. این نظرسنجی از سوی نانوس برای سی‌تی‌وی انجام شده است و 1003 نفر در آن شرکت داشتند.

به گزارش ژورنال ایرانیان کانادا، نتایج این نظرسنجی نشان داد که از هر ده کانادایی، هفت نفر با تعطیلی کسب و کارهای غیرضروری همانند باشگاه‌های ورزشی و عبادت‌گاه‌ها و فعالیت رستوران‌ها به‌صورت بیرون‌بر موافق هستند. کم‌تر از یک سوم پاسخ‌دهندگان با این اقدام موافق نبودند و یک درصد شرکت‌کنندگان نیز نظری نداشتند.

ساکنان آنتاریو با 75 درصد موافق، بیش‌ترین حمایت از تعطیلی کسب و کارهای غیرضروری را اعلام کردند. این حمایت با دستور تعطیلی کسب و کارهای غیرضروری در سه منطقه قرمز استان (تورنتو، اتاوا و منطقه پی‌یل) به بوته آزمایش گذاشته خواهد شد.

پس از ساکنان آنتاریو، اهالی استان‌های کناره اقیانوس اطلس با 73 درصد و کبکی‌ها با 70 درصد حمایت در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند. شرکت‌کنندگان اهل دشت‌های کانادا نیز با 59 درصد موافق کم‌ترین حمایت از این تعطیلی‌ها را نشان دادند.

همچنین در این تحقیق نظر شرکت‌کنندگان در مورد نمونه‌گیری کرونا به عنوان یک راه‌برد کشوری پرسیده شد. 70 درصد شرکت‌کنندگان با به‌کارگیری چنین راه‌بردی موافقت و اعلام کردند با اعمال قانون‌های متفاوت در استان‌های مختلف، مخالفند. تنها 26 درصد از شرکت‌کنندگان مخالف وجود این وحدت رویه بودند و 5 درصد نظری نداشتند.

بیش‌تر شرکت‌کنندگان در نظرسنجی یعنی 72 درصد آنها، با اعمال محدودیت‌های جابه‌جایی استانی یا محلی همانند قرنطینه 14 روزه مسافران موافق بودند و ساکنان استان‌های کناره اقیانوس اطلس با 83 درصد و ساکنان دشت‌ها با 26 درصد به ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین میزان موافقت با چنین محدودیت‌هایی را ابراز کردند.

منبع: سی‌تی‌وی نیوز

  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)