• IC Journal

تلاش مسیح علینژاد برای تخریب دو سازمان مخالف جنگ و تحریم

در روزهای اخیر مسیح علینژاد در صفحات مجازی خود چندین مطلب علیه کنگره ایرانیان کانادا و شورای ملی ایرانیان آمریکا به دو زبان انگلیسی و فارسی منتشر کرده است. علینژاد در مطالب منتشر شده به ملاقات خود و اروین کاتلر با مقامات دولتی کانادا در دفتر نخست وزیر این کشور اشاره میکند و میگوید که در این جلسه علیه این دو سازمان ایرانی-کانادایی و ایرانی-آمریکایی صحبت کرده و به مقامات دولتی کانادا گفته است که این سازمان ها نماینده ایرانیان نیستند.


با وجود آنکه هیچگونه همکاری رسمی بین کنگره ایرانیان کانادا و شورای ملی ایرانیان آمریکا وجود ندارد اما نقطه اشتراک این دو سازمان فعالیت های هر دو علیه تحریم و جنگ با ایران است. هر دو سازمان نیز در دو هفته اخیر کمپین هایی را علیه خطر جنگ با ایران آغاز کرده بودند تا ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا بتوانند سیاست مداران این دو کشور را از خطر جنگ آگاه کنند و صدمه چنین درگیری نظامی به مردم ایران را به آنان یادآوری کنند. طبق گفته این دو سازمان ده ها هزار نفر از ایرانیان تا این لحظه از طریق این کمپین ها با نمایندگان مجلس کانادا و کنگره آمریکا تماس گرفته اند.


در فضای توویتر اروین کاتلر نیز مطالب مسیح علینژاد را بازنشر کرد و از سیاست مداران کانادایی خواسته است که به حملات علینژاد علیه این دو سازمان مخالف جنگ و تحریم توجه کنند. اروین کاتلر مدیر مرکز رائول والنبرگ و از مخالفین برجام و مشاور سازمان اتحاد علیه ایران هسته ای ست. سازمان اتحاد علیه ایران هسته ای (UANI) از لابی های اصلی در واشنگتن بود که از ابتدا علیه توافق برجام فعالیت کرد و برای خروج آمریکا از برجام تلاش بسیار کرد. حتی بعد از امضای برجام در زمان ریاست جمهوری اوباما UANI با شرکت های اروپایی تماس میگرفت تا آنها را متقاعد کند که هیچگونه سرمایه گذاری در ایران انجام ندهند.


بسیاری از کاربران به مطالب منتشر شده مسیح علینژاد علیه کنگره ایرانیان کانادا و شورای ملی ایرانیان آمریکا اعتراض کرده اند. یکی از کاربران به کمپین ها و طومارهای تنظیم شده از طرف کنگره ایرانیان کانادا اشاره کرده و شرکت هزاران نفر درفعالیت ها و کمپین های این سازمان را نشان دهنده حمایت بسیاری از ایرانیان از سیاست های کنگره ایرانیان کانادا دانسته است.

کاربر ایرانی دیگری در پاسخ به مطلب منتشر شده از طرف مسیح علینژاد و خطاب به نخست وزیر کانادا ترودو نوشته است: "مسیح نماینده مردم ایران نیست. مردم ایران مخالف تحریم، جنگ و کمپین فشار حداکثری هستند، مثل هر انسان عاقل دیگری. ما صلح و آزادی میخواهیم از طریق دوستی و دیپلماسی و نه جنگ و کودتا و تحریم."


  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)