• IC Journal

مسئول ارشد Privy Council: لازم بود که ترودو و مورنو در تصمیم گیری مربوط به خیریه وی شرکت کنند

یکی از کارمندان ارشد دولت گفت: «با توجه به ابعاد و اهمیت برنامه داوطلبان دانشجو، نخست وزیر، جاستین ترودو، و وزیر اقتصاد، بیل مورنو، باید در مذاکرات کابینه درباره انتخاب مؤسسه وی شرکت میکردند.»


آیان شوگارت، کارمند ارشد شورای خصوصی، در جلسه شهادت در برابر کمیته اقتصادی مجلس اظهار داشت که، «از نظر او حضور این دو نفر در جلسات گفتگو، با وجود ارتباط های خانوادگی با مؤسسه لازم بوده است».


شوگارت در این رابطه گفت: «با توجه به اهمیت تلاشهای دولت در مواجهه با اثرات همه جانبه و بزرگ این قرارداد نمیتوانم عدم شرکت نخست وزیر و وزیر اقتصاد در سیاستگذاری و تأیید اختصاص منابع مالی در این ابعاد را تصور کنم.» شوگارت گفت، «ارتباط خانواده ترودو با مؤسسه خیریه وی بر کسی پوشیده نبود؛ اما او از روابط مورنو با موسسه وی اطلاعی نداشته است».


کمیته مجلس در حال تحقیق بر روند تصمیم گیری کابینه در اعطای بودجه 912 میلیون دلاری برنامه حمایتی دانشجویان به مؤسسه خیریه وی (WE Charity) است. این برنامه دهها هزار دانشجو را با فرصت فعالیتهای داوطلبانه مرتبط و به دانشجویان مطابقِ میزان ساعات کار کمک مالی پرداخت می کرد.


منبع: سی بی سی

  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)