• IC Journal

حضور چشمگیر نمایندگان زن در مجلس نیوبرانزویک

در انتخابات مجلس نیوبرانزویک 14 نماینده زن به پیروزی رسیدند که 9 نماینده از حزب محافظه‌کاران پیشرو هستند.

به گزارش ژورنال ایرانیان کانادا، بلین هیگز رهبر حزب محافظه‌کاران پیشرو در این باره گفت که این اتفاق رکوردی جدید برای این حزب محسوب می‌شود.

5 تن از زنان انتخاب شده برای نمایندگی در مجلس نیوبرانزویک سابقه فعالیت در این سمت را ندارند. همچنین حزب محافظه‌کاران پیشرو با نامزد کردن 17 زن رکورد دیگری را هم در این زمینه بر جا گذاشته است.

شری ویلسون از حوزه انتخابی مانکتون ساوت‌وست، تمی اسکات والاس از بخش ساسکس فاوندی، آرلین دان از بخش سنت جان هاربر و دروتی شپرد از بخش سنت جان لنکستر تعدادی از زنان راه یافته به مجلس هستند.

از میان چهارده نامزد زن انتخاب شده، 3 نفر عضو حزب لیبرال، 1 نفر عضو حزب اتحاد مریم و 1 نفر عضو حزب سبز هستند. کوین ویکرز رهبر حزب لیبرال نیوبرانزویک در بخش مایرامچی از رقیب خود مایکل کونروی شکست خورد که عضو حزب اتحاد مردم است.

منبع: گلوبال نیوز

  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)