• IC Journal

ترودو: تا زمان اعلام در کابینه از احتمال اعطاء مدیریت برنامه به خیریه وی مطلع نبودم

نخستوزیر جاستین ترودو میگوید که اطلاعی در خصوص اعطاء بدون تشریفات مدیریت قرارد 912 میلیون دلاری کمک دانشجویی کانادا به موسسه وی نداشته و برای اولین بار از این موضوع در زمانی مطلع شده که در اوایل ماه می در دستور کار جلسه کابینه قرار گرفته.


ترودو تازه ترین و بلند مرتبه ترین شاهدی است که در برابر کمیته مالی مجلس نمایندگان قرار گرفته تا در خصوص این موضوع توضیح دهد که چرا دولت علیرغم اطلاع از روابط خانوادگی او با خیریه وی تصمیم گرفت که قرارداد کمک دانشجویی کانادا را بدون طی تشریفات به این موسسه واگذار کند.


ترودو در ابتدای سخنان خود در برابر کمیته مالی گفت: من به هیچوجه کاری نکردم که این توصیه شدن را تحت تاثیر قرار دهم. من حتی تا هشتم ماه می از آن بی اطلاع بودم و هنگامی که مطلع شدم از آن عقب کشیدم.


ترودو از تصمیم خود به این شکل دفاع کرد که در میانه واکنش به همه گیری ویروس کرونا تمرکز او بر رساندن هر چه سریعتر پول به کاناداییها بوده است. نخست وزیر اضافه کرد که قصد اولیه او واگذاری برنامه به بخش خدمات کانادا بوده و نمیدانسته که بخش خدمات عمومی در حال تدارک برای واگذاری مدیریت برنامه به خیریه وی است.


ترودو گفت که وقتی از موضوع در هشتم ماه می مطلع شده آن را دستور کار کابیته خارج کرده و تقاضا کرده که آن را بیشتر بررسی کنند زیرا میدانسته که اعطای قرارداد به موسسه وی سوالاتی در خصوص ارتباطات خانوادگی او با این خیریه بوجود خواهد آورد. او گفت: ما میدانستیم که انتخاب خیریه وی بصورت موشکافانه بررسی خواهد شد. با این حال او گفت که اعضاء دفتر سیاستگذاری او پیش از هشتم می از تصمیم برای واگذاری قرارداد به موسسه وی مطلع بوده اند.


نخست وزیر گفت که پس از درخواست بررسی بیشتر به او اطلاع داده شد که ستاد خدمات کانادا توانایی در دست گیری سریع این پروژه را ندارد و در صورت تصمیم بر اجرایی شدن برنامه تنها گزینه موجود موسسه وی است. او در این بخش از صحبتهای خود گفت: آنها گفتند که اگر میخواهید برنامه اجرایی شود باید با خیریه وی کار کنید. در اینجا مسأله انتخاب میان مجریان مختلف مطرح نبود. مسأله انتخاب میان خیریه وی یا اجرایی نشدن برنامه بود.


ترودو چندین بار از پاسخ دادن به سوال منتقد حوزه اخلاق از حزب نیو-دموکرات چارلی آنگس استنکاف کرد. او در این جلسه چندین مرتبه از ترودو پرسید که آیا متوجه هست که ارتباطات خانوادگی او و موسسه وی نگرانی هایی در رابطه با بحث تضاد منافع ایجاد میکند؟ همچنین آنگس در خصوص این نکته که چه کسی به این نتیجه رسید که موسسه وی تنها سازمان دارای توانایی برای مدیریت پروژه است از ترودو پرسش کرد. او در ادامه گفت: حقیقت این است که برادران کیلبرگر با دقت از ارتباط با شما و نام شما پس از انتخاب به نخست وزیری سوءاستفاده کرده اند.


ترودو در جواب گفت که آنگس در حال گمراه کردن مردم است و این انتخابی بوده که تماماً از سوی بخش خدمات عمومی دولت انجام شده. او همچنین آنگس را متهم به مبهم بودن پرسشهایش کرد. نخستوزیر گفت: این انتخاب کابینه نبود. افراد حرفه ای شاغل در خدمات عمومی این انتخاب را پیش روی ما گذاشتند و گفتند اگر میخواهید این برنامه در تابستان اجرایی شود باید با این موسسه همکاری کنید.


منبع: گلوبال نیوز

  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)