• IC Journal

تامین بودجه پروژه ی جنگ روانی علیه فعالان ایرانی توسط وزارت خارجه آمریکا

Updated: Jun 15, 2019

در گزارش ویژه ای که در صفحه توویتر ژورنال ایرانیان کانادا روز ۵ مه، ۲۰۱۹ منتشر کردیم برای نخستین بار درباره تامین مالی پروژه ای به نام Iran Disinformation Project توسط وزارت خارجه آمریکا توضیح دادیم.

ژورنالیست ایرانی-آمریکایی نگار مرتضوی و نشریه معتبر گاردین دیروز در گزارش های جداگانه ای اعلام کردند که بعد از پیگیری سازمان های مدنی آمریکا و روزنامه نگاران آمریکایی وزارت خارجه آمریکا مجبور شد به عملکرد اشتباه این پروژه اعتراف کند و بودجه پروژه Iran Disinformation را قطع کند.


طبق اطلاعات موجود در کانال های مجازی مربوط به این پروژه، فعالیت اصلی آنها تخریب، تهمت و توهین به فعالین مخالف تحریم و منتقدان سیاست ترامپ علیه ایران است. همچنین این پروژه به طور گسترده ژورنالیست هایی را که منتقد سیاست های ترامپ علیه ایران هستند را با تهمت و افترا هدف قرار داده است.


رابطه موسسه توانا و بنیاد دفاع از دموکراسی ها با پروژه Iran Disinformation


طبق شواهد موجود موسسه توانا و بنیاد دفاع از دموکراسی ها (FDD) در ارتباط نزدیک با پروژه Iran Disinformation هستند. در بخش مقالات تحقیقی وبسایت Iran Disinformation تنها مقاله ای که به عنوان تحقیق این سازمان منتشر شده توسط سعید قاسمی نژاد کارشناس حامی تحریم در "بنیاد دفاع از دموکراسی ها" FDD نوشته شده است. نام و آدرس وبسایت این گروه نیز در گزارش های FDD درج شده است.


همچنین مریم معمار صادقی، مؤسس توانا، در بیوگرافی خود در صفحه توویتر نام پروژه "Iran Disinformation" را ثبت کرده. نیما فاطمی، کارشناس امنیت شبکه، نیز نتیجه تحقیقات خود از وبسایت این پروژه و رابطه آن با موسسه توانا را منتشر کرده است و نتیجه گیری کرده که ارتباط نزدیکی بین این دو موسسه وجود دارد. موسسه توانا نیز از طریق وزارت خارجه آمریکا تامین مالی میشود.

تخریب فعالین و سازمان های مخالف تحریم و جنگ در کانادا

کنگره ایرانیان کانادا با منتشر کردن خبر مربوط به قطع بودجه پروژه Iran Disinformation درباره نقش این پروژه در هدایت و تشویق کمپین های تهمت و افترا علیه فعالین ایرانی مخالف جنگ و تحریم در آمریکا و کانادا توضیح داده است. این سازمان در بخشی از مطلبی که درباره این موضوع در صفحه توویتر خود منتشر کرده به نمونه ای از رابطه این پروژه با کمپین تخریب فعالین ایرانی در کانادا اشاره میکند و میگوید:


"در کانال های تبلیغاتی پروژه Iran Disinformation میتوانید چندین مطلب از کاوه شهروز پیدا کنید. کاوه شهروز فردی ست که به طور مداوم تلاش میکند کنگره ایرانیان کانادا و فعالین ایرانی-کانادایی حامی صلح را با تهمت و افترا تخریب کند و با برچسب زدن به آنها به عنوان حامی و مامور دولت ایران تلاش میکند این افراد و سازمان ها را بی اعتبار کند."

توهین و تهمت به کارشناسی که درباره هزینه انسانی تحریم های آمریکا علیه ایران تحقیق میکند


یکی از مطالب تخریبی پروژه Iran Disinformation علیه یکی از کارشناسان سازمان دیده بان حقوق بشر در آمریکا ست. این کارشناس اعلام کرده بود در حال انجام تحقیق درباره هزینه های انسانی تحریم های آمریکا علیه ایران و مشکل دسترسی مردم ایران به دارو به دلیل تحریم ها ست.

تلاش برای بی اعتبار کردن فعالین مخالف تحریم با توهین و برچسب زدن به آنها به روش معمول بسیاری از گروه های طرفدار براندازی تبدیل شده است. این گروه ها به فعالینی که مخالف سیاست های آنها برای براندازی یا مخالف تحریم و فشار دولت ترامپ علیه ایران هستند بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی برچسب وابستگی به دولت ایران را میزنند تا از این طریق در دید سیاست مداران و رسانه های غربی مخالفان تحریم را بی اعتبار کنند و آنان را به عنوان عوامل دولت ایران معرفی کنند و نه فعالین اجتماعی و سیاسی مستقل که نگران شرایط مردم ایران هستند.


نمونه ای دیگر از تهمت و تخریب علیه سازمان های ایرانی مخالف تحریم و جنگ در کانادا:


  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)