• Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)

  • IC Journal

مراسم یادبود قربانیان پرواز اوکراین

مراسم یادبود قربانیان پرواز اوکراین پنجشبه شب ۹ ژانویه توسط کنگره ایرانیان کانادا و کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو برگزار شد. تعدادی از اقوام و دوستان کشته شدگان در این برنامه شرکت کردند. ظرفیت سالن حدود نیم ساعت پیش از آغاز برنامه به طور کامل پر شده بود و صدها نفر خارج از سالن ایستاده بودند. تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر نیز در این مراسم شرکت کردند.