• IC Journal

زنان و مهاجران بیش از سایر گروهها از ویروس کرونا آسیب دیده اند

دولت اعلام کرد پنج میلیون و پانصد هزار کانادایی، حدود 30% نیروی کار، در ماههای مارس و آوریل شغل خود را از دست دادهاند و یا شاهد کاهش شدید ساعات کاری خود بوده اند. این ارقام مربوط به پیش از بهبود 290000 نفری شاخص اشتغال در ماه می است. با اینکه ویروس کرونا بر همه کاناداییها تاثیر گذاشته اما این تاثیر در میان گروههای جمعیتی مختلف یکسان نبوده است. به عنوان مثال گزارش اقتصادی اخیر دولت ذکر میکند که ویروس کرونا سخت ترین تاثیر خود را بر بازار کار مهاجران جدید گذاشته است. این مهاجران زودتر شغل خود را از دست داده اند و دیرتر از افراد متولد کانادا به شغلهای خود بازگشته اند. همچنین تعطیلی مهدکودک ها باعث شده تا زنان بیشتر درگیر امورات داخل منزل شوند و شاهد افت عملکرد کاری خود باشند.

یک چهارم مهاجران برای دریافت کمک اضطراری کانادا از میانه ماه مارس تا میانه ماه می اقدام کرده اند. این در حالی است که کمتر از یک پنجم افراد متولد کانادا برای دریافت کمک اقدام کرده اند. به همین صورت مابین فوریه تا آوریل، نرخ اشتغال در میان مهاجران بیش از متولدین کانادا افت کرده. این نرخ در ماه می برای متولدین کانادا رشد کرده ولی چنین افزایشی برای مهاجرینی که پنج سال یا کمتر از حضورشان در کانادا می گذرد اتفاق نیفتاده است.


در یک نظرسنجی انجام شده در ماههای می و ژوئن مشخص شد که 34 درصد افرادی که خود را سفید پوست معرفی کرده اند شغل خود را از دست داده اند یا ساعات کاریشان کم شده است. این رقم برای جنوب شرق آسیایی ها 40 درصد، برای کره ای ها 40 درصد، برای فیلیپینی ها 42 درصد و برای غرب آسیایی ها 42 درصد بوده است.


همچنین در شرایط بحران همه گیری کرونا زنان، مهاجران و گروههای اقلیت های نژادی بیشتر در خطر ابتلا به بیماری بوده اند. به عنوان مثال 86 درصد کمک پرستاران و پرسنل خدماتی بیمارستانها زنان هستند و مهاجران و گروههای اقلیت نژادی بیشتر افراد شاغل در این حوزه را تشکیل میدهند.


دولت اعلام کرده که شواهدی از برخی شهرها بدست آورده که نشان میدهد آمار مربوط به مبتلایان کرونا در گروههای اقلیت نژادی بیشتر است. به عنوان مثال سازمان بهداشت عمومی اتاوا تایید کرده که 66 % موارد ابتلای اتاوا از اوایل ماه می متعلق به گروههای اقلیت های نژادی بوده است.


منبع: نشنال آبزرور


  • Black Instagram Icon

©2019 by Iranian Canadian Journal (IC Journal)